Keresés

 

facebookLike

 

katolikus


 

Hirdetés

Hirdetés

Lezsák Sándor: „Magyarország Alaptörvénye a mi programunk”

lezsak-mhA mai törekvésünk nem egyéb, mint az Euró­pai Unión belül elérni az alapító atyák által elfogadott szövetséget, a független nemzetek unióját. Nem akarunk európai egyesült államokat – hangsúlyozta a Magyar Hírlapnak Lezsák Sándor, a Nemzeti Fórum elnöke, a parlament alelnöke. Szerinte tanulságos élmény megtapasztalni, hogy az egyébként jó képességű ellenzéki politikusok többségét hogyan zülleszti el a politikai kapuzárás előtti pánik.


–  Lassan tizenöt éve, hogy megalapította a Nemzeti Fórumot. Ma milyen szerepet tulajdonít az egyesületnek?

–  A Magyar Demokrata Fórumból kizárt és a kizárások miatt kivált képviselőkkel alakítottam meg 2004 őszén a Nemzeti Fórumot, hogy az eredeti, 1987-es Lakiteleki Nyilatkozat és az azt követő, a szocialista rendszert lebontó politikai erőtérben a volt MDF-eseknek maradjon lehetőség a helyi és az országos nemzetépítő küzdelemben. Szövetségben a Fidesz–KDNP-vel, minden alkalommal indultunk az önkormányzati választáson is, több polgármesterünk, önkormányzati képviselőnk és megyei közgyűlési elnökünk is van. A Nemzeti Fórum olyan sajátos politikai erőtér, amely a Kárpát-medencében sűrű szövésű kapcsolati hálózattal képes szervező erőt mozgósítani a nemzeti ügyek képviseletében, érdekében.

–  A közelmúltban az Országgyűlésben parlamenti csoportot hoztak létre. Milyen céllal alakultak meg, mekkora lesz az érdekérvényesítő képességük?

–  Ez a forma lehetőséget ad arra, hogy felmutassuk azt a folyamatosságot, ami jelenvaló a lakiteleki sátor óta a volt MDF-esekben, ezek pedig a szilárd nemzeti elkötelezettség, a keresztény értékrend, a család, a hagyományok tisztelete – és mindezeknek most aktualitást ad a májusi európai parlamenti választásra történő sikeres felkészülés. A csoportalakítás egyik fontos tényezője, hogy elkezdődött a rendszerváltoztatásra emlékező „Harminc éve szabadon” című programsorozat is. Az elkövetkezendő hónapokban országszerte megemlékezünk az 1987–1990-es évekről, a kezdetekről, amihez a Nemzeti Fórum biztosítja a folyamatosságot. Megalakítottuk az MDF Baráti Körét is, ezzel is lehetőséget kívánunk biztosítani a rendszerváltó folyamat helyi küzdelmeinek, történéseinek megismeréséhez.

–  Miben különbözik a programjuk a kor­mánypártokétól?

–  Ne tűnjön túlzásnak: a mi programunk Magyarország Alaptörvénye. A 2011. április 25-én kétharmados többséggel elfogadott alkotmányunk egy olyan, a jelent is alakító, formáló, határozott jövőképet szentesített, amelynek minden részletében bőven van feladat. A programunk semmiben nem különbözik a Fidesz–KDNP programjától, legfeljebb hangsúlyokban. Tudja, az Antall-időszakban közvetlenül is érzékeltem, mit jelent a kormányzati felelősség. A pálya széléről buzdítani kell a csapatot, nem pedig a netán erőtlenedő önbizalmat gyöngíteni. A belső feszültségeket, konfliktusokat pedig belül kell megoldani. A harmadik kétharmados választási győzelem megújuló erőt, belső energiát képes mozgósítani, és így sikerülhet kiűzni a részletekben itt-ott settenkedő kisördögöket.

–  Mit ért ez alatt?

–  A kisördögök a kishitűség jelmezében próbálnak lendületet megakasztani. Mondok példát is. A nemzeti oldalon is voltak borúlátó, aggodalmas hangok, hogy lehet-e sikeresen elhajtani a Világbankot, megadóztatni a bankokat, a multinacionális cégeket. A kétharmados többséggel megválasztott kormánynak ez történelmi próbatétele volt, s nem egyéb történt, mint az Alaptörvényben elfogadott elvek érvényesítése. A fiatalok, a házasok, a családok gondolkodását, jövőképét formálja, serkenti az új kormányzati családpolitika, és végre sor kerülhet a falvak megújulására is. Mert alaptétel, hogy be kell lakni az országot, gazdája kell, hogy legyen minden négyzetméternek, mert ha nem lakjuk be, akkor majd belakják mások. Igen, a migrációs fenyegetettségre utalok, amelyet nem csak felismert a kormányzat, de megpróbálja ebben a lehetetlen történelmi sorshelyzetben a lehetségest elérni. Másik példa: a migrációs válság kiteljesedése kezdetén, 2015 nyarán volt némi bizonytalanság a kétharmados szavazóbázisunkban is, hogy van-e esélyünk szembeszállni a brüsszeli bürokraták, Junckerék túlerejével, a nemzetállamok függetlenségét gyöngítő politikai, gazdasági, pénzügyi hadműveleteivel. Március idusához közeledve nem tartom túlzott párhuzamnak a korábbi „uniókon” belüli küzdelmeinket.

–  Konkrétan?

–  Például joggal merülhet föl az a kérdés, volt-e értelme 1848-ban szembeszállni a Habsburg Birodalommal. A birodalom is egy „unió” volt, és ezen belül az áprilisi törvények viszonylagos szabadságot, reformokat, önállóságot szentesítettek. A fegyveres konfliktusban Kossuthék az április törvényekben elfogadott célokat akarták elérni, 1849-ben, a tavaszi hadjárat során a Habsburg-hadsereget legyűrtük, de az orosz segítség, az iszonyatos túlerő térdre kényszerítette Magyarországot. A háborút elvesztettük, ám 1867-ben a kiegyezéssel viszonylagos békességet nyertünk. A mai törekvésünk sem egyéb, mint az Európai Unión belül elérni az alapító atyák által elfogadott szövetséget, a független nemzetek unióját. Leegyszerűsítve: nem akarunk európai egyesült államokat.

–  Elsősorban miben kellene megújulnia az  Európai Uniónak?

–  Az elmúlt fél évtizedben a brüsszeli uniós bürokraták – tehát nem választott személyek – fokozatosan csorbítják, illetve csorbítani szándékozzák a nemzetállamok eddigi jogosítványait. Brüsszel újabb és újabb területeket igyekszik központi ellenőrzés alá vonni, illetve kivenni a nemzetállamok döntési jogköréből. Az Európai Unió jelenlegi vezetői szerint a folyamatos központosítás azért szükséges, hogy összeszoktassa, eggyé kovácsolja a ma még sokféle tagállamot. Ám erre az érvre a brit kilépés egy létező ellenérv. A britek ugyanis éppen azért lépnek ki, mert túlzottnak tartják Brüsszel nemzetállami ügyekbe való beleszólását. Előfordulhat, hogy a tagállami jogkörök további csorbítása további kilépéseket indukál. Ma a brüsszeli vezetők keltette migrációs válság, a terrorfenyegetettség folyamatos Trianont jelent Európának, a hidegháború után egy olyan korszakot, amely vallási, kulturális, ember- és területáldozatokkal járhat. A jelenlegi európai vezetés bevándorláspárti politikájával a jövőbeli etnikai és vallási villongásoknak, esetleg háborúknak, vallási és kulturális szempontból elkülönülő enklávék létrejöttének ad utat. A jelenlegi uniós képviselők jelentős része pedig mindehhez jó pénzért statisztál. Anglia nem ok nélkül menekül a süllyedő hajóról. Nem titok: a hazai ellenzék jogokban megfosztott, lebutított országok szövetségét akarja.

–  Az Országgyűlés alelnökeként hogy látja, az elmúlt években hogyan változott a közbeszéd állapota, a parlamenti munka minősége?

–  Ne szépítsük a múltat, volt itt a parlamentben politikai hiszti szinte minden évben, de annyi becsmérlő szópetárda, becsületbe gázoló harsány mondat, orrfacsaró ellenzéki szógránát nem robbant, mint az elmúlt két-három esztendőben. Olyan lejtőre sodródott az ellenzék, ahol aligha lesz megállás. Ezt nem tekintem a többség kormánypárti győzelmének, mert a politika és a politikus hitelét csúfolják meg, szennyezik be, pedig a közösség ügyeiben való részvételre minden nemzetépítő gondolatra, cselekvő emberre szükség van. Amikor az ellenzék december 12-én elfoglalta a pulpitust, szirénázott, füttyögött, akkor eljárta a maga haláltáncát, a beteges gyűlölet formázott alakot, a tehetetlenség iszonyata jelent meg. Ez már több volt, mint gyógypedagógiai eset. A parlament fekete krónikája fogja megőrizni ezt. Ez arra is jó példa, hogy néhány ember hogyan képes társait és a vele egyébként ellentétesen gondolkodókat szinte hipnotizálni. Az ellenzék többségét áldozatnak tekintem, jobb sorsra lettek volna érdemesek. A Nemzeti Fórum országos gyűlésén Bíró Zoltán, az MDF alapító elnöke a történelem legszínvonaltalanabb ellenzékének nevezte a jelenlegit, ugyanakkor arra is figyelmeztette a küldötteket, hogy nem árt vigyázni, ne becsüljük le őket, mert bár kicsik és jelentéktelenek, de a nyugati támogatóik nagyok és erősek. Tanulságos élmény látni, tapasztalni, hogy az egyébként jó képességű ellenzéki politikusok többségét hogyan zülleszti el a politikai kapuzárás előtti pánik, hogyan vakít a gyűlölet és a tehetetlenség. Magam is voltam, sokakkal együtt, reménytelennek tűnő ellenzéki helyzetben, a harag és az indulat sem volt kicsi, de bebizonyosodott, hogy csak lépésről lépésre, megvalósítható programok menetrendjével, aprólékos szervezőmunkával és nagy önfegyelemmel lehet politikai erőteret növelni.

–  A Hungarikum Bizottság tagjaként a közelmúltban azt mondta, meg kell újulnia a hungarikum mozgalomnak. Milyen lépésekre lesz szükség?

–  A hungarikum mozgalom megújuló programját most készítjük elő, a munka jó alapról folytatódik. Sikeres és a vártnál is nagyobb az érdeklődés a Kárpát-medencei iskolai vetélkedők iránt. Több mint ezer településen dolgozik immár a helyi értéktár bizottság, nyári hungarikum táborokat készítünk elő, a Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat is bővül, 2014 óta huszonkét népfőiskolai kollégium mérte föl egy-egy Kárpát-medencei kisebb térség értékeit. Mindezek mozgósító alapokat teremtenek egy olyan patrióta mozgalomhoz, amelynek célja a helyi és az országos minőségi munka elismerése, a teljesítmény becsülete, a hagyomány tisztelete, helyi és nemzeti értékeink átörökítése.

–  Eldőlt már, hol indulnak önállóan az önkormányzati választáson?

–  Még hátravan az az egyeztető munka, amelynek révén a mi jelöltjeinkből – egyeztetve a Fidesz, a KDNP és a szövetség többi tagszervezetével – hivatalos jelöltek lesznek. Az a törekvésünk, hogy a szavazólapon ott legyen a Nemzeti Fórum neve. Egy esetben talán mégis lehet nevesíteni. Kiskunfélegyházán, a nemzeti fórumos önkormányzat és Csányi József polgármester úr sikeres működését annyira elismerik a helybéliek, hogy jelöltségüket a Fidesz–KDNP jelöltállító gyűlésén a Nemzeti Fórum nevében megerősítem.

 magyarhirlap.hu

A Lakitelekma.hu ott van a Facebookon is! Klikkelj ideés lájkolj minket, hogy értesülhess friss híreinkről!

A hozzászóláshoz regisztráció szükséges

Névnap

Ma 2019. július 21., vasárnap, Dániel és Daniella napja van. Holnap Magdolna napja lesz.

Lakitelek Népfőiskola

Időjárás

Hír beküldése

Ha van egy friss, vagy érdekes híre, információja, küldje el nekünk ide kattintva!