Keresés

 

facebookLike

 

katolikus


 

Hirdetés

Hirdetés
Hiba
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Káré Gábor: egy sor barátságtalan lépéssel Lakitelek elidegenítette magától szomszédos településeit

kare-gabor2Tiszaug polgármestere nyilatkozott a Lakitelekma.hu-nak a lakiteleki óvodatársulás anomáliáiról, a Lakitelek vs. Nyárlőrinc-Tiszaug közötti bírósági perről, annak felülvizsgálatáról és a kúriai döntésről, az önkormányzatok közötti jelenlegi kapcsolatokról. Nem fényes a helyzet. Nagyinterjú.Polgármester úr, először tisztázzuk, Lakitelek, Nyárlőrinc és Tiszaug melyik társulásban vesz részt közösen?

A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulást 2007-ben alapították Lakitelek, Nyárlőrinc és Tiszaug önkormányzatai. Ekkor szervezetileg összevonásra került a három település általános iskolája, valamint óvodái, egy közös intézmény alakult belőlük. Az általános iskolák állami fenntartásba vétele után a társulás csak a három település óvodáját és a bölcsődét működtette tovább. Jelenleg a társulás önálló jogi személy, ami még néhány hétig három alapítóval működik. Vezetősége a társulási tanács, benne Lakitelek, Nyárlőrinc és Tiszaug polgármesterei, egy-egy szavazati joggal. Lakitelek Önkormányzata látja el a gesztor feladatait, azaz a társulás háttérmunkáját, ügyvitelét Lakitelek kezeli. A társulás az óvodák alkalmazottainak munkáltatója.

Mi ennek a társulásnak a lényege?

Az óvodák működését tekintve, a jogalkotó finanszírozási szempontból határszámokat állapít meg. 25 fős óvodai csoportlétszám felett finanszírozza az állam teljes egészében az óvónők bérét, 25 fő alatt ez csak százalékos arányban igaz, ebben az esetben a helyi önkormányzatnak ki kell egészítenie a dolgozók bérét. Ha társulásban működik az óvoda, a gyermeklétszám összeadódik, azaz biztosan az elvárt határszám fölé kerül az intézmény. A társulás elsősorban a kisebb településeknek segítség.

Úgy tudni, 2015 óta folyamatos fesztültség van az óvodatársulást alkotó önkormányzatok között.

2015-ben jogszabályváltozás miatt a társulás könyvelője átkerült Lakitelek Önkormányzata alkalmazásába, helyileg is a lakiteleki óvoda helyett polgármesteri hivatalban kezdett dolgozni. Ez nem probléma. Ezt követően Lakitelek Önkormányzata észrevételezte, hogy a társulás alapítása, azaz 2007 óta a könyvelésben egy könyvelési hiba van, miszerint a gyermekétkeztetés normatívája két különböző soron is bevételként lett lekönyvelve. Tehát kétszer szerepelt bevételként az a normatíva, amit valójában csak egyszer kapott meg a társulás. Megjegyzem, 2007 óta mindig Lakiteleken zajlott a könyvelés.

Kiss Anita polgármester asszony az egyik 2015-ös társulási tanács ülésen azt mondta, hogy mivel a gyermekétkeztetési normatíva kétszer jelent meg a könyvelésben, ezért kevesebb pénze volt a társulásnak, amit minden évben Lakitelek Önkormányzata pótolt ki, és ez következményekkel jár. Ezt több ok miatt sem tartom lehetségesnek.

Egyértelműen megállapítható, történt-e pótlás vagy sem.

Pontosan. A társulás költségvetése – amit minden esztendőben mindhárom település képviselő-testülete is megtárgyalt és elfogadott – csak egyszer számolt ezzel a bevétellel. Ha valódi költségvetési hiba merült volna fel, akkor annak évközben mindig ki kellett volna derülni, amikor épp – tegyük fel – elfogyott a pénz. De ilyenre sosem került sor, emiatt egy alkalommal sem kellett a társulás költségvetését módosítani. Sőt, szinte minden évben túlfizetése is lett az önkormányzatoknak, mikor pár százezer, de volt olyan is, amikor milliós összegben. Ezek a pénzek mindig visszajártak a településeknek.

Biztosan lekövethető, hogy Lakitelek mennyi pluszt tett bele a társulásba.

Lakitelek elmondása szerint az általa vélelmezett hiányt mindig kipótolta. Mivel gyermekétkeztetésről van szó, azt az állam finanszírozza, így nem tudjuk, pontosan mihez is nyújtott plusztámogatást a lakiteleki önkormányzat. Ha pótlólag történik befizetés a társulásba, annak is megvannak a maga szabályai. Pénzeszköz átadással kell az ilyet rendezni, erről külön döntést kell hoznia a képviselő-testületnek. Tudomásunk szerint Lakitelek képviselő-testülete ilyen döntést soha nem hozott, nem történt ilyen támogatás.

Természetesen Nyárlőrinc és Tiszaug is kereste párhuzamosan a hiba okát. A mi könyveléseink és elszámolásaink szerint sem a társulás, sem a lakiteleki önkormányzat felé nincs tartozásunk. A társulást fennállása alatt több alkalommal vizsgálta a Magyar Államkincstár is, ők sem találtak ilyen jellegű költségvetési hibát. Nem tudjuk, ehhez a könyvelési problémához mi köze Nyárlőrinc és Tiszaug önkormányzatainak.

Valóban, ha valamit kétszer könyvelünk le bevételként, de csak egyszer érkezik meg, ott tényleges hiány keletkezik.

Ha igaz lenne az, amit Lakitelek Önkormányzata állított, miszerint évente mindig kipótolta a hiányt, az évente több tízmillió forintos kényszerbefizetést okozott volna Lakiteleknek. Ez csak feltűnt volna. Tiszaugon pár százezer forintos költségvetési eltérés is világosan látszik, tízmilliós nagyságrendnek szembe ötlőnek kell lennie. Nyárlőrinccel ezért is próbáltunk a végletekig elmenni, hogy bizonyítsuk, nem lehetséges az, amit ebben az ügyben Lakitelek állít.

2019-06-08-01

A belső ellenőr is vizsgálta ezt a kérdést, mielőtt bírósági ügy lett belőle.

Emlékeim szerint egy levél érkezett a lakiteleki önkormányzattól, amiben közölték, hogy belső ellenőrzést kérnek az ügy kivizsgálására. Fontos rögzíteni, nem a társulás, hanem csak a lakiteleki önkormányzat kezdeményezte ezt. Miután Lakitelek észlelte a könyvelési hibát, az társulási szinten korrigálásra került, így 2015 óta nincs két soron szerepeltetve ugyanaz az összeg.

Kiss Anita polgármester a facebook-on egy hónapja közzétett egy videót, amiben erről az ügyről is beszél, látta?

Igen, láttam.

A polgármester ebben a videóban azt mondja, Lakitelek igazságügyi könyvszakértőt is felkért, aki szintén megállapította a tartozást.

Nem tudom mennyire volt igazságügyi az a szakértő. Lakitelek Önkormányzata az általa vélelmezett tartozás alátámasztásául kérte a szakértő véleményét. Ez a szakértő természetesen ki is mutatta a tartozást, amit ettől függetlenül sem Nyárlőrinc, sem Tiszaug nem fogadott el, mivel nem volt kellőképp alátámasztva.

Ugyancsak polgármester asszony videójában hangzik el, hogy Lakitelek felajánlotta a tartozás részletekben való rendezésének lehetőségét is.

Mivel szerintünk nincs tartozás, így azt részletekben sem ismerjük el.

Ezt érzékelte Lakitelek Önkormányzata is, ezért végül beperelte mindkét szomszédos települést, bírósághoz fordult.

Így van. Elsőfokon – mint kiderült, helytelenül – a Kecskeméti Törvényszék, majd másodfok a Szegedi Ítélőtábla tárgyalta az ügyet.

Itt jön képbe az ügyvéd kérdése. Kiss Anita videójában arról beszélt, hogy a korábbi lakiteleki jegyző munkaviszonyát több más mellett azért szüntette meg, mivel ebben a konkrét ügyben az akkori jegyző férje látta el az ellenérdekű felek, azaz Nyárlőrinc és Tiszaug képviseletét, és ezért a jegyző összeférhetetlenné vált.

Érdekes volt polgármester asszony ezen gondolata, mivel mi éppen ellenkezőleg éltük ezt meg. A másodfokú, számunkra ismét kedvezőtlen döntés után azért váltunk meg az ügyvédünktől, mivel volt egy olyan érzésünk, hogy nem csak a mi érdekeink vannak képviselve. Hangsúlyozom, ez csak érzés volt, nem konkrét tudás, azonban a későbbiek azt bizonyítják, jól döntöttünk. Hogy emiatt kellett volna távoznia a jegyzőnek Lakitelekről? Ezt kétlem. Már régen nem voltunk szerződéses viszonyban a férje felé, amikor megszűnt a jegyző munkaviszonya. Úgy gondolom, a kettő történésnek nincs köze egymáshoz. Csak érzékeltetésként: 2018 júniusában már nem a jegyző férjével dolgoztunk. A jegyző ehhez képest hónapokkal később, 2018 októberében távozott Lakitelekről. Sőt, az ügyvédünk egyik helytelen lépése is kellett ahhoz, hogy Lakitelek megnyerje mind az első-, mind a másodfokot. Ez alapján nem tudom, polgármester asszony miért Nyárlőrinccel és Tiszauggal akarja magyarázni az ő akkori döntését.

Miért szakítottak az első- és másodfokon is eljáró ügyvédjükkel?

Igen nagy hiba volt az elsőfokú tárgyalás során a jogi képviselőnk részéről a tartozás elismerése, erre őt senki nem hatalmazta fel. Sőt, kifejezetten ellentétes volt a mi véleményünkkel. Ezzel sajnos az ellenérdekű fél került jobb helyzetbe. A bíróság nyilvánvalóan az elé tárt dokumentumok, illetve a tárgyalás során elhangzottak alapján hozza meg döntését, így utólag belegondolva nem is csodálkozhatunk, hogy először elbuktuk a pert. Mivel az ügyvédnek sem Nyárlőrinc, sem Tiszaug nem adott ilyen tartalmú felhatalmazást, így megváltunk tőle. Ehhez kapcsolódóan meg kell jegyeznem, a legutóbbi társulási tanács ülésen polgármester asszony gyakorlatilag azzal kérkedett, hogy Lakitelek azért nyerte meg a pert, mert a mi ügyvédünk elismerte a tartozásunkat. Mondtam is polgármester asszonynak, hogy pont ez volt az oka annak, hogy másik ügyvédet kerestünk.

A bíróság első- és másodfokon is Lakitelek Önkormányzatának adott igazat. Tehát jogerősen megítélte a könyvelési hiba miatti pénzt Lakiteleknek. Indult a végrehajtási eljárás.

Lakitelek Önkormányzata tudta, hogy a másodfokú döntés után Nyárlőrinccel felülvizsgálati kérelmet fogunk benyújtani Kúriához, azaz véglegesen még nem fog lezárulni az ügy. Ennek ellenére Lakitelek végrehajtási eljárást indított Nyárlőrinccel és Tiszauggal szemben, Nyárlőrinc esetében 26,1 millió forint és kamatai, Tiszaug esetében 3,9 millió forint és kamataiért.

Nem túl baráti, hogy szomszédos települések ilyen eszközökkel élnek egymással szemben.

Azt el kell mondani, hogy Nyárlőrinc, annak ellenére, hogy a Kúriához fordultunk, a jószomszédi kapcsolatok érdekében vállalta 5 millió forint előzetes átutalását, jelezve ezzel együttműködési szándékát. Polgármester asszony erről elfelejtette tájékoztatni a bíróságot, így az 5 millió forinttal nem törődve mindkét önkormányzattal szemben a teljes összegre indult meg a végrehajtás.

Ez a barátságtalan lépésnél is súlyosabb.

Polgármester asszony a videós nyilatkozatában említi, hogy Nyárlőrinc esetében a végrehajtás nem emelkedett jogerőre. Éppen emiatt nem, mivel a végrehajtást Nyárlőrinc megfellebbezte. Az 5 millió forint megfizetése miatt ennyivel kevesebbet kellett volna a számláján zárolni. Gyakorlatilag 5 millió forinttal többet akart elvenni Lakitelek Nyárlőrinctől. Úgy gondolom, ez nem a jó szándék, a jóakarat jele, ez kifejezetten rossz szándékú lépés volt. 5 millió forint nagyon sok pénz a semmire. Polgármester asszony jól mondta a videóban, ha a bíró másként nem rendelkezik, 45 nap zárolás után a végrehajtandó összegeknek el kell jutniuk Lakitelekhez. Ebben a 45 napban még mindig meg volt a lehetősége polgármester asszonynak, hogy közli a bírósággal, Nyárlőrinc már befizetett 5 millió forintot, így ennyivel kevesebbet kér.

2019-06-08-02

Tiszaugtól a teljes összeg inkasszálva lett?

Igen, a 3,9 millió forintot és kamatait, összesen 6,2 millió forintot elvitték.

Mikor történt ez az inkasszálás?

Most volt, egy-másfél hónapja.

Pedig elviekben mindegyik fél tudta, hogy a Kúria 2019. június 6-ára tűzte ki a felülvizsgálati kérelem tárgyalását.

Igen, polgármester asszony a videóban azt is mondta, hogy mi határidőn túl nyújtottuk be a felülvizsgálati kérelmet. Ezt rosszul gondolta, igenis határidőn belül lett benyújtva. A bíróságokon szabott idő szerint ítélkezési szünet van. Az ítélkezési szünet tartamát a határidőkbe nem kell beleszámítani, azaz a határidők ennyivel csúsznak. Az ítélkezési szünetre tekintettel, jogszerűen és határidőn belül érkezett be az anyag a Kúriára, ami azt be is fogadta.

Milyen indokokra alapozták a rendkívüli jogorvoslati eljárást?

Formai és tartalmi indokaink is voltak. Talán a legnyomósabb formai érv az volt, hogy Lakitelek Önkormányzata nem a megfelelő helyre nyújtotta be az elsőfokú keresetet. A társulási megállapodása egyértelműen rögzíti, hogy a társulással kapcsolatban felmerülő vitás ügyek rendezésére csak és kizárólag a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az illetékes. Ezt figyelmen kívül hagyva Lakitelek a Kecskeméti Törvényszékre nyújtotta be a keresetét. Véleményem szerint a törvényszéknek eleve be sem kellett volna fogadnia a keresetet.

A másik fontos érvnek azt tartom, hogy Lakiteleknek nem a társult önkormányzatokat kellett volna perelnie, hanem magát a társulást, hiszen a társulással, mint jogi személlyel kapcsolatban merült fel benne vitás kérdés. A társulás részére fizetnek be a települések, a társulás költségvetése és könyvelése az érintett, nem az egyes önkormányzatoké. Arról nem is beszélve, amit a beszélgetésünk elején fejtegettem, hogy tartalmilag eleve logikai bukfenc az egész ügy.

Ott voltak június 6-án a tárgyaláson?

Én magam és nyárlőrinci polgármester kollégám biztosan nem, mi a választókerületi polgármesterek petőfiszállási találkozóján képviseltük településeinket. A tárgyaláson jogi képviselőnk volt jelen. Annyit tudtam, hogy a tárgyalás 11 órakor kezdődik. 11:25-kor már csörgött a telefonom, az ügyvéd volt, de csak a polgármesteri találkozó befejezése után tudtunk beszélni. Az ügyvéd nagy örömünkre azt közölte, hogy a Kúria a felülvizsgálati kérelmünket elfogadta, és teljesen megsemmisítette az eljárást.

Az előbb sorolt okok miatt?

Tudomásom szerint a Kúria döntésében szerepet játszott a nem megfelelő bíróságra való benyújtás, mint tényező. Ez teljesen egyértelmű, ebbe belekötni sem lehet. A Kúria döntése azt jelenti, hogy az ítélet meghozatalának napjával visszajár Tiszaugnak az inkasszált, Nyárlőrincnek pedig az inkasszálni próbált, valamint az önkéntesen átutalt pénzösszeg is. Természetesen megvárjuk a döntés írásbeli közlését, de már örülhetünk. Ha Lakitelek Önkormányzata egy hónapot vár a végrehajtás e kevésbé barátságos lépésével, most nem kellene neki visszautalnia semmit.

Polgármester asszony az említett facebook videóban azt állítja, hogy a lakiteleki követelés jogos.

Azt hiszem ezt az álláspontot a Kúria egyértelműen felülírta.

A pénzek visszautalásán túl a társulás életét ez az ügy már kevésbé fogja befolyásolni, mivel Lakitelek e hónap végén, 12 év után kilép a társulásból.

Így igaz. Lakitelek Önkormányzata úgy döntött, hogy kilép az óvodatársulásból, ezt a feladatot önállóan, a másik két település nélkül fogja ellátni. A társulás Nyárlőrinc és Tiszaug részvételével jogfolytonosan működni fog tovább, az ehhez szükséges dokumentumokat már benyújtottuk a Magyar Államkincstárhoz.

Ön szerint miért kezdeményezte Lakitelek a társulásból való kilépését?

Lakiteleknek már nem érdeke a társulás fennmaradása, egyedül is tudja működtetni a lakiteleki óvodát. Ha megvan a kellő gyermeklétszám, jó finanszírozást kap az államtól az óvoda működésére. Egy akkora létszámmal működő óvoda, mint a lakiteleki, nem szorul rá egy kisebb óvodával való társulására.

A kilépés összefüggésben lehet a települések közötti perrel?

Annyiból lehet, hogy – de ezt is csak gondoljuk – amikor kirobbant ez az ügy, utána Lakitelek változtatott a társulási költségvetés elszámolásán, magasabb lett az éves hozzájárulásunk. A pontos miérteket és hogyanokat nem tudjuk, mivel tagönkormányzatokként nem látunk bele a társulás pénzügyeibe.

Mi a véleménye Lakiteleknek a bírósági perrel kapcsolatban tanúsított eljárásáról?

Lakitelek Önkormányzata mind Nyárlőrincet, mind Tiszaugot igen nehéz helyzetbe hozta, mindkét végrehajtási összeg akkora, amit az önkormányzatok megéreznek.

Próbálták ezt az ügyet még a bírósági szakasz előtt rendezni?

Az előzetes beszélgetések, tárgyalások során többször elhangzott, hogy ha ez a könyvelési hiba valóban így is van, és valóban Lakitelek ezt a pótlást megtette, hajlandó lett volna mindkét önkormányzat valamennyi összeggel hozzájárulni. De mivel ennek a hibának semmilyen előzménye nem volt, gyakorlatilag a semmiből keletkezett, nem láttuk ennek semmiféle jogalapját. A könyvelési hibát nem mi követtük el, ha ez valóban hiba volt. Lakitelek az eredeti keresetében nem csak a jog szerinti öt évre, hanem visszamenőleg egészen 2007-ig kérte az összegeket, ami törvényileg nem volt lehetséges.

Amit tőlünk nem tud behajtani, úgy gondolom, megpróbálja majd a társulástól. Eleve a teljes összeget a társulástól kellett volna kérnie, mivel ebben Lakitelek is érdekelt. Lakitelek Önkormányzata esetében a teljes 12 éves időszakot tekintve körülbelül 140 millió forint körüli összegről beszélünk a lakiteleki gondolatmenetet követve, azonban semmi nyoma ennek. Könnyebb volt a két önkormányzatot perelni, így nem látszik az, mekkora pénzről is beszélünk valójában, ez csak Lakitelek részéről 100 millió forint feletti összeg lenne.

És mi van ezzel a pénzzel, Lakitelek ezt nem kéri vissza a társulástól?

Lakitelek azt állítja, a társulás felé ezt a pénzt átadta, de csak most, nemrég jelentkezett túlfizetési igénnyel. Érdekes, Lakitelek nem hozott soha plusz befizetésről döntést. Évente, ezt alapul véve, elviekben húsz millió forint körüli összeget kellett volna bepótolnia. Nem emlékszünk ilyenre.

Most hogyan folytatódik tovább ez az ügy?

Először is megvárjuk a Kúria döntésének írásos változatát. Jogi képviselőnk tájékoztatása szerint a Kúria megsemmisítette az első- és másodfokú döntést is, mintha nem is történt volna semmi. Ha Lakitelek úgy gondolja, adhat be új keresetet, de ennek már más feltételei lesznek. Többek között változott a követelhető öt éves időszak is. 2015-ben, miután kiderült ez az egész, rendezésre került ez a könyvelési hiba, így 2015-től nem áll fenn ez a hiba. Mivel visszamenőlegesen csak öt év követelhető, így elviekben csak a 2014. évre indíthatna keresetet, viszont továbbra is az az álláspontunk, hogy kár keresetet indítani, nem a mi önkormányzatainknál kell keresni a vétkest.

A három település önkormányzati kapcsolatát megmérgezte-e ez az ügy?

Kiss Anita, Pénzváltó István és jómagam is első ciklusú polgármesterek vagyunk, mindhárman egyszerre kezdtük 2014-ben a polgármesteri munkát. Mivel összekötött bennünket ez a tény, illetve a közös óvodatársulás is, így eleinte gyakorlatilag minden polgármesteri rendezvényre együtt, olykor egy autóval is mentünk. Azt tudom mondani, hogy mostanra ez a fajta kapcsolat teljesen megszűnt. Nyárlőrinci polgármester kollégám nagyon nehezményezte, hogy plusz 5 millió forintot próbált tőle jogalap nélkül Lakitelek beszedni, ez nem volt helyes, és egyáltalán nem volt jószomszédi lépés. ebben az ügyben egy sor barátságtalan lépéssel Lakitelek elidegenítette magától szomszédos településeit.

Az előzetes tárgyalások során előfordult az is, hogy Kiss Anita bennünket hibáztatott azért, hogy nem vettük észre a könyvelési hibát. Mi folyamatosan elmondtuk, hogy nyilván bizalom volt az önkormányzatok között, a jó elszámolás, a jó munkakapcsolat tekintetében is, minden irányban bizalmat adtunk Lakitelek Önkormányzatának. Amikor felvetődik egy olyan hiba, amit sem nem Nyárlőrincen, sem nem Tiszaugon, hanem Lakiteleken követtek el, és még rajtunk kérik számon, azt nem tudom hova tenni.

A bizalom alapvető lenne a közös munka során.

A bizalmat az sem erősíti, ahogyan Lakitelek a társulás költségvetési ügyeibe önhatalmúan belenyúl. A legutóbbi társulási tanács ülésen nem fogadtuk el a társulás 2018. évi zárszámadását, mivel komoly hibát találtunk benne. Tiszaugnak 2017-ben körülbelül 1,4 millió forintnyi túlfizetése lett, amire azt mondtuk, nem kérjük vissza, hanem azt számítsák be a 2018. évi hozzájárulásunkba. Anélkül, hogy Lakitelek jelezte volna, ezt az összeget egyszerűen kifelejtette a költségvetésből.

Hova lett ez a pénz?

Azt még nem tudjuk. Ez nem szerepelt a zárszámadásban, az biztos. Azt mondta a lakiteleki jegyző és a lakiteleki gazdasági vezető, hogy majd Lakitelek kilépéskori elszámolásában fogják szerepeltetni. Arról beszéltek, az 1,4 millió forint azért nem szerepel a zárszámadásban, mert az nem a költségvetés része. Ebben sem értünk egyet. Nyárlőrinccel ugyanez történt, náluk 7 millió forint körüli összegről van szó. Volt, aki a hűtlen kezelés fogalmát is felemlegette, reméljük, még nem járunk itt. Biztosan előkerülnek ezek a hozzájárulások.

Valóban, a bizalom kétirányú. Jól is működhetett volna ez a kapcsolat.

Volna. Viszont, ha már itt járunk. A társulási megállapodás tartalmazza, hogy a társulást alkotó három önkormányzat pénzügyi vezetőinek évente össze kell gyűlniük a társulás költségvetését megtárgyalni annak jóváhagyása előtt. Bizony erre sosem került sor! Idén tavasszal kértem, hogy Lakitelek mutassa be számomra, pontosan mire kértük és mire kaptuk állami normatívát, próbáltam volna nyomon követni, hogy a tiszaugi óvónők normatívájának egy része hol tűnik el a rendszerben. Ezt a kimutatást a mai napig nem kaptam meg. Ez is a jószomszédság kárára megy. Lakitelek felé a bizalom 2016 környékén szállt el teljesen.

Magam is próbáltam gesztust tenni Lakitelek felé. A tiszaugi óvoda néhány éve olyan helyzetbe került, hogy a közétkeztetést ellátó lakiteleki magáncég nem tudta tovább ellátni a feladatát, emiatt új beszállító után kellett néznünk. Kézenfekvő volt, hogy a lakiteleki óvoda étkeztetését ellátó Laki-Konyha Kft. lássa el Tiszaugon is a szolgáltatást. Kértem is ajánlatot a Kft. jelenlegi ügyvezetőtől, személyesen át is mentem hozzá egyeztetni. Az első ajánlat papírcetlire írt összegek voltak. Nyilván ez nem hivatalos ajánlat, ezért kértem, hogy hivatalosan is tegyenek ajánlatot. Nos, ez az ajánlat az óta sem érkezett meg. Telefonáltam, hogy küldjék az ajánlatot, erre azt válaszolták, hogy már elküldték, meg nem tudják hova lett. Mivel a Laki-Konyha Kft-vel nem jutottunk egyről a kettőre, ezért kénytelen voltam a környező településeket is hasonló módon felkeresni. Így előbb egy évig Cserkeszőlő, jelenleg pedig a csépai önkormányzat konyhája látja el a tiszaugi óvoda közétkeztetését. Nekik megéri.

A tiszaugi képviselő-testület mennyiben támogatta Önt a per során?

A képviselő-testületet folyamatosan tájékoztattam a fejleményekről, a testület következetesen mindig abban a döntésben erősített meg, hogy nem ismerjük el a tartozást, én pedig ehhez tartottam magam. Képviselőtársaim számára is egyértelmű volt, hogy igazunk van.

Mikor fog visszaérkezni a Lakiteleken lévő összeg Tiszaug számlájára?

Nem tudni. Mint mondtam, a Kúria megsemmisítette a korábbi döntéseket, így semmis Lakitelek jogalapja, Lakitelek követelése is, tehát a pénz azonnal visszajár. Elképzelhető, hogy a bírói 45 napot meghaladjuk…


Varga Zoltánlakitelekma.hu

A Lakitelekma.hu ott van a Facebookon is! Klikkelj ideés lájkolj minket, hogy értesülhess friss híreinkről!

A hozzászóláshoz regisztráció szükséges

Névnap

Ma 2020. június 06., szombat, Norbert és Cintia napja van. Holnap Róbert napja lesz.

Lakitelek Népfőiskola

Időjárás

Hír beküldése

Ha van egy friss, vagy érdekes híre, információja, küldje el nekünk ide kattintva!