Keresés

 

facebookLike

 

katolikus


 

Hirdetés

Hirdetés
Hiba
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

A települési folyékony és szilárd hulladékszállítás kötelező közszolgáltatásról, valamint a csatornadíjról

Varga Sandor 2006Lakitelek nagyközség belterületén 2007-ben befejeződött a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, a szennyvíztisztító- telep 2007. szeptember 1-jén megkezdte üzemszerű működését a Bácsvíz Zrt. üzemeltetésében. Ez azt jelenti, hogy a helyben keletkező, veszélyesnek nem minősülő települési folyékony hulladék (TFH) elhelyezésére is lehetőség van településünkön.


A 2000. évi XLIII. tv. értelmében települési folyékony hulladéknak minősül minden, szennyvízcsatorna-hálózatba nem vezetett szennyvíz. A törvény szerint ennek kezelésére az önkormányzatnak kötelező közszolgáltatást kell szerveznie. A települési folyékony hulladékot ártalmatlanítás céljából engedéllyel rendelkező telepre kell szállítani. A szállítást csak olyan vállalkozás végezheti, amely megfelel a törvényben előírt feltételeknek.

 

A közszolgáltatás igénybe vétele mindenki számára kötelező, akinek ingatlanán folyékony hulladék keletkezik, tehát rendelkezik vezetékes ivóvízbekötéssel vagy egyéb vízszerző berendezéssel (fúrt kúttal). A Képviselő-testület 2007. június 26-án fogadta el a 16/2007.(VI.27.) számú önkormányzati rendeletet, amely kimondja, hogy az ingatlantulajdonosnak a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie. A rendelet 2008. január 1-jén hatályba lépett. A kötelező közszolgáltatásra közbeszerzési eljárást kellett kiírni, melynek nyertese a Remondis Szolnok Zrt lett.


Január 1-jétől tehát azoknál az ingatlanoknál, amelyek ivóvíz bekötéssel rendelkeznek, vagy más vízszerző berendezésük (pl. fúrt kútjuk van), de nem kapcsolódtak rá a szennyvízcsatorna hálózatra, a szippantott szennyvíz elszállítását a Remondis Zrt. fogja végezni. A jogszabályi rendelkezések szerint nem a szippantott szennyvízmennyiség alapján kell ezért a szolgáltatásért fizetni, hanem az ingatlanon fogyasztott (számlázott) vízmennyiséget kell alapul venni. Amennyiben más vízszerző berendezés is a házi ivóvízhálózatra van kötve, a keletkező települési folyékony hulladék mennyiségénél a vízszerző berendezés által fogyasztott vízmennyiséget is figyelembe kell venni. A vízszerző berendezésre felszerelt vízmérő óra hiányában, ha a fogyasztott (számlázott) vízmennyiség nem éri el az átalányként megállapított mennyiséget, az átalányfogyasztást kell elfogyasztott mennyiségként megállapítani, és kiszámlázni. Az átalányfogyasztás mértéke 4 m3/hónap/ingatlan.


Ivóvíz bekötéssel, illetve csatorna rákötési lehetőséggel nem rendelkező ingatlanok esetében, az ingatlanon keletkező folyékony hulladék mennyiség kiszámításánál, az elszállításra kerülő mennyiséget kell alapul venni.


A közszolgáltatást igénybe vevő a díjat számla ellenében, készpénzben fizeti meg. A közszolgáltató az igénybe vevővel halasztott fizetésben is megegyezhet. Azok, akik csatornabekötési lehetőséggel nem rendelkeznek, kedvezményre jogosultak, amely jelenleg 100Ft/m3.


A közszolgáltató kéthavonta számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról, természetesen csak azon ingatlanok esetében, amelyek még nincsenek rákötve a szennyvízcsatorna hálózatra.


A települési folyékony hulladék elszállításának díja:

- szennyvízcsatorna rákötési lehetőséggel rendelkező, de a hálózatra rá nem kötött lakossági ingatlanoknál, valamint nem lakossági kibocsátóknál:

1.300 Ft/m3 + áfa = 1.560 Ft/m3 (fogyasztott ivóvízmennyiség alapján)

- szennyvíz-csatorna rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakossági ingatlanoknál:

1.216,67 Ft/m3 + áfa = 1.460 Ft/m3 (elszállított települési folyékony hulladék mennyiség alapján)

A lakosok a 06-56/707-208 és 06-56/707-117 telefonszámon jelezhetik igényüket a közszolgáltatás igénybe vételére.


Lakossági csatornadíj mértéke:
A lakossági csatornadíj mértéke 2008. január 1-jétől: 221 Ft + Áfa/m3 = 265 Ft/m3.


Az Önkormányzat által a csatornázásra felvett hitel törlesztő része a kommunális adóból kerül fedezésre.


Csatornára való rákötés bejelentése

Kérjük, hogy az ingatlan csatornára való rákötését jelentsék a Polgármesteri Hivatalban! Feltétlenül hozzák magukkal a Bácsvíz Rt-től korábban megkapott közüzemi szerződést, valamint olvassák le a rákötéskor a vízóra állását! Aki nem kötött még rá a csatornahálózatra, vagy rákötött, de még nem jelentette be, annak a magasabb díj kerül kiszámlázásra az elfogyasztott vízmennyiség alapján.


Közmű hozzájárulás megfizetése

A közmű hozzájárulás ingatlanonként a lakosság részére 200.000 Ft, amelyet egy összegben, illetve fundamenta szerződés kötésével havi részletekben lehet megfizetni. A vállalkozások a vízfelhasználásuk arányában fizetnek hozzájárulást, minimum 200.000 Ft-ot.


A közmű hozzájárulás megfizetése a csatornázással érintett ingatlanok esetén kötelező, a meg nem fizetett hozzájárulás adók módjára behajtható. Amennyiben a behajtás nem jár sikerrel, a meg nem fizetett összeg az ingatlanra terhelhető.


Utolsó részletfizetési lehetőség:

Még van lehetőség a hozzájárulás részletekben való megfizetésére! 6 éves futamidejű Fundamenta-szerződést lehet kötni még 4 hónapig a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben. A havi törlesztő részlet 2.350 Ft, melyet visszamenőleg 2007. szeptemberétől meg kell fizetni (ettől az időponttól lehetett megkötni a 6 éves szerződéseket).


Elérhetőség: Lakitelek, Széchenyi kit 48. Tel.: 76/449-011; 76/449-003. Szerződést csak az ingatlanban tulajdonnal rendelkező személy köthet, aki nem rendelkezik másik lakás előtakarékossági szerződéssel.


Kérjük, hogy a befizetéseket lehetőség szerint a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél teljesítsék átutalással, illetve az általunk küldött csekken fizessék be!


Az egyenlegértesítések és a 2008-as évre vonatkozó csekkek kiküldése február elején várható.

Tájékoztatás a települési szilárd hulladék szállításáról:


Lakitelek Nagyközség Önkormányzata a településen a hulladékkezelést helyi közszolgáltatás útján biztosítja. A helyi közszolgáltatásba kötelezően bevont területek ingatlan tulajdonosa köteles a helyi közszolgáltatást igénybe venni.


Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően a Remondis Hulladékgazdálkodási Kft. a hulladékszállításért fizetendő díjat közvetlenül a lakosoktól szedi be. A helyi rendelet szerint a minimálisan igénybe vehető edényzet 110 liter. Ezen edénvméret után fizetendő díj havonta 1.460 Ft bruttó összeg, melyet a Remondis Kft, negyedévente számláz, ehhez postai befizetési csekket biztosít.


Bármilyen változás következik be az ingatlan tulajdoni viszonyában, a Remondis Kft. számára kell jelezni.


A Remondis Kft elérhetősége:


Tel: 06-56/707-208, 06-56/707-117

Fax: 06-56/707-117

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. vagy Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Lakitelek Polgármesteri Hivatalában teljes körű ügyfélszolgálatot tartanak minden hónap 2. szerdáján 8-10 óráig.


Lakitelek, 2008. január 22.Varga Sándor
polgármesterlakossági szórólap nyomán
lakitelek.gportal.hu

A hozzászóláshoz regisztráció szükséges

Névnap

Ma 2020. július 05., vasárnap, Emese és Sarolta napja van. Holnap Csaba napja lesz.

Lakitelek Népfőiskola

Időjárás

Hír beküldése

Ha van egy friss, vagy érdekes híre, információja, küldje el nekünk ide kattintva!