Keresés

 

facebookLike

 

katolikus


 

Hirdetés

Hirdetés
Hiba
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Képviselő-testületi beszámoló

kozseghazaJanuár 23-án tartotta havi rendes ülését a képviselő-testület. Napirend előtt Varga Sándor polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy január 22-én, a Magyar Kultúra Napján Dékány Zoltáné könyvtárvezetőnek Bibliotéka Emlékérmet adományozott Hiller István oktatási és kulturális miniszter.


(A Bibliotéka Emlékérem díj azoknak a könyvtárosoknak adományozható állami kitüntetés, akik irányító, elméleti vagy gyakorlati munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a magyar könyvtári kultúra fejlődéséhez.) Dékány Zoltánné megköszönte a lakitelekieknek a díjat, hiszen ez nem egy ember munkája, a díj elnyeréséhez kellett minden lakiteleki segítsége, támogatása.

 

Az első napirendi pontban az összevont orvosi ügyeleti ellátás rendszerének felülvizsgálatáról tárgyaltak a képviselők. Januárban vizsgálatot tartott az ÁNTSZ Lakiteleken az orvosi ügyelettel kapcsolatban. A vizsgálat hiányosságot állapított meg. Az ügyeletes orvos távolléte - beteghez kihívás - idején az ügyeletes orvosi rendelőben nincs szakszemélyzet (ápoló) az esetlegesen szükséges elsősegélynyújtásra. Ezért az ÁNTSZ kötelezte Lakiteleket, hogy haladéktalanul oldja meg a súlyos hiányosságot. Ápoló foglalkoztatása éves szinten 6 millió Ft-ba kerülne az önkormányzatnak, amit viszont nem tud előteremteni. Ezért javaslat fogalmazódott meg, hogy központi ügyeletet hozzon létre a most működő társulás kiegészülve Tiszakécskével. Ez viszont azt eredményezné, hogy Tiszakécskén lenne az orvosi ügyeleti központ. Az ülésen megjelent a központi ügyeletek szervezésével foglalkozó Emergency Service Kft. képviselője. A környékben Szolnokon, Kiskunfélegyházán és Kunszentmártonban működtetnek orvosi ügyeleteket, de országosan 13 megyében jelen vannak. Az esetleges változás április 1-jétől lépne életbe, (nem végleges még a kezdeményezés!). A két órás tárgyalás után abban állapodott meg a testület, hogy tárgyalás induljon az említett Kft-vel a központi ügyeletről, valamint a köztes időszakra pályázatot hirdet Lakitelek az ápolói feladatok ellátására.

 

     A második napirendi pontban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról számolt be a polgármester. Felföldi Zoltán az önkormányzat hitelfelvételének módosítására vonatkozó határozat végrehajtását hiányolta. A polgármesteri tájékoztatás szerint folyamatban van az ügy megoldása. Csoma Sándor alpolgármester a strandon történt 300 ezer Ft-os sikkasztással kapcsolatos beszámolót hiányolta. Az üggyel kapcsolatban Jandrasits Józsefné világított rá a lényegre, azaz mindenki tudja, mit akarnak a képviselők megtudni, csak a hivatal nem akarja megérteni. A kérdés az, ki a személyi felelős a történtekért, úgy tesz mindenki, mintha nem is történt volna semmi. A képviselő szerint az vétett, aki nem ellenőrizte a személyzetet úgy, ahogy kellett volna. A következő ülésre készül beszámoló a történtekről. Czinege Edit kérdésére Varga Sándor közölte, hogy megerősítik Zetkó Imréné házát, amely már több ülésen téma volt. Sallai András hiányolta a beszámolóból javaslatának, egy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozására tett intézkedéseket. Varga Sándor még nem tudott tárgyalni Nógrádi Zoltán mórahalmi polgármesterrel a kezdeményezésről, de folyamatban van.

 

     A harmadik napirendi pontban a képviselő-testület egyhangúlag módosította az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletét.

 

     A negyedik napirendi pontban a közművelődési feladatok további ellátásáról tárgyalt a képviselő-testület. A Művelődési Ház vezetőjének közalkalmazotti státusa megszűnik, mivel az általános iskolában már rendelkezik közalkalmazotti jogviszonnyal. Ezért pályázatot fog kiírni az Önkormányzat félállású programszervezői feladatra. Ezzel párhuzamosan egy közművelődési megállapodás előkészítése is zajlik. A törvény szerint a Művelődési Háznak (közösségi színtérnek) működtetője lehet az önkormányzat mellett közművelődési megállapodás keretében egyesület, alapítvány vagy magánszemély is. A lehetséges alternatívákról folynak a tárgyalások. A képviselő-testület kezdeményezi egy Közművelődési Tanács felállítását, melynek bejegyzett civil szervezetek lehetnek tagjai. Bejelentették, hogy Lakitelek közművelődési koncepciójának készítése folyamatban van.

 

     Az ötödik napirendi pontban pályázat beadásáról döntöttek árvízvédelmi gát és csapadékvíz-elvezető rendszer tárgyában. Kalócz Antal a Településfejlesztési Bizottság nevében közölte, hogy az árvízvédelmi gát pályázatát támogatják, a csapadékvíz-elvezető rendszernek viszont csak a tervezését támogatja a bizottság. Felföldi Zoltán szerint csapadékvíz-ügyben először a problémás helyeken kell megoldani az elvezetést (Mészkőpince, vasútállomás), nem kell az egész falut újból feltúrni. A képviselő megjegyezte, hogy ha az előző ülésen kiválasztott pályázatírásra egy céget az Önkormányzat, akkor miért más cég szerepel az előterjesztésben pályázatíróként? Javasolta, hogy a műszaki-tervező céget csak a műszaki feladatokkal bízza meg a testület, a pályázatíró céget pedig a pályázat megírásával. A képviselők javaslatát a testület 12 igennel elfogadta.

 

     A hatodik napirendi pontban a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Program ketretében az Aquaprofit Zrt. megbízásáról tárgyalt a képviselő-testület. A konzorcium közbeszerzés eljárás után bízta meg a Zrt.-t, melyet a tagtelepüléseknek meg kell erősíteni. A testület a megerősítést 11 igen, 1 nem szavazattal elfogadta.

 

     A hetedik napirendi pontban hévízkútfúrás engedélyes terveinek elkészítéséről tárgyalt a testület. Kalócz Antal szerint szükség van az új kútra, mert a Tősfürdőt egy 38 éves kút látja el, amivel bármikor történhet valami. Sallai András szerint is szükség van az új kútra, azonban jelenleg tárgyalások folynak, illetve fognak folyni a Tősfürdő további hasznosítását illetően. Addig felesleges bármilyen kútfúrásba belekezdeni tervszinten is. Varga Sándor közölte, hogy valóban Bányai Gábor megyei közgyűlési elnöknél jelentkezett egy francia befektető csoport, amely érdeklődik a tiszakécskei és lakiteleki fürdővel kapcsolatban. Azonban még nincs tárgyalás, mert Lakitelek nem döntötte el, mit szeretne a Tősfürdővel. A testület az előterjesztést egyhangúlag levette a napirendről, és egy Varga Sándor, Felföldi Zoltán, Kalócz Antal és Dr. Orbán Csabából álló bizottságot megbízott a franciákkal való tárgyalásra.

 

     A nyolcadik napirendi pontban a Tősfürdő 2008. évi árainak megállapításáról tárgyaltak. Czinege Edit sokallta a 2007-hez képest 20%-os áremelkedést. Berze Tibor szerint viszont a villany és a vegyszerek ilyen mértékben drágultak és a vízforgató hitelét is be kell építeni az árakba. Szentirmay Tamás javasolta, hogy a lakiteleki lakosok fél áron használhassák a Tősfürdőt. Herczeg József idegenforgalmi menedzser ezt a javaslatot nem támogatta, mivel nem ellenőrizhető, ki lakiteleki, ki nem (nem kérhetik el a személyi igazolványt), illetve ilyen áremelések mellett nem lehet árakat csökkenteni. A testület a Tősfürdő 2008. évi árait 9 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

 

     A kilencedik napirendi pontban a képviselő-testület módosította a rendezési tervet két helyi kérés miatt.

 

 

    A tizedik napirendi pontban szociális társulás létrehozásáról tárgyalt a képviselő-testület. Szociális társulás létrehozásán gondolkozik Tiszakécske, Tiszaug, Nyárlőrinc, Szentkirály és Lakitelek. A testület felhatalmazta Varga Sándor polgármestert, hogy tárgyaljon a társulás létrehozásáról.

 

     A tizenegyedik napirendi pontban a Kecskeméti és Térsége Többcélú Társulás Társulási Megállapodását módosította a testület. A testület a módosítást jóváhagyta azzal, hogy nem csatlakozik a szociális étkeztetésre vonatkozó társuláshoz.

     Az egyéb napirendben Czinege Edit kérdezte, miért nem tájékoztatta időben az Önkormányzat a lakosságot a szemétszállítás megváltozásáról. A válaszból kiderült, hogy ez a Remondis Kft. feladata. Szentirmay Tamás javasolta, hogy a kitüntető díjakat ezentúl ne a Falugyűlésen, hanem március 15-én, a községi ünnepségen adják át. Ennek érdekében a következő ülésen rendeletmódosítás lesz. Varga Sándor tájékoztatta a képviselőket az M44 Bizottság eddigi munkájáról. A leendő M44-es út új nyomvonalon épül, Lakitelek az „A” változatot támogatja, melyet a képviselő-testület határozatban megerősített és a tárgyalások további folytatását kérte. A polgármester bejelentette, hogy a Kossuth utcai önkormányzati lakásban beköltözik egy rendőr, így eggyel több rendőr lesz Lakiteleken. Olajos István közölte, hogy tárgyalások folynak Pulai Sándor magángyűjteményének Lakiteleken történő elhelyezéséről. Csoma Sándor alpolgármester ismét felhívta a figyelmet arra, hogy sok a kóbor kutya a faluban. El kellene gondolkozni a közterület-felügyelő státusának újbóli felállításáról. Végül Felföldi Zoltán pénzügyi bizottsági elnök közölte, hogy a képviselők vagyonnyilatkozatukat január 30-ig adhatják le.

     Létszám: minden képviselő jelen volt az ülésen!


 

Varga Zoltán
lakitelek.gportal.hu

A hozzászóláshoz regisztráció szükséges

Névnap

Ma 2020. július 05., vasárnap, Emese és Sarolta napja van. Holnap Csaba napja lesz.

Lakitelek Népfőiskola

Időjárás

Hír beküldése

Ha van egy friss, vagy érdekes híre, információja, küldje el nekünk ide kattintva!